Current Openings

מנהל/ת תחום מדיניות ציבורית

בימים אלו הקרן מחפשת מנהל.ת מדיניות ציבורית שיעבוד בצמוד לסמנכ“ל הקרן ויהיה חלק מפורום מצומצם מוביל תהליכי השפעה משמעותיים במדינת ישראל.

לחצו כאן לפרטים נוספים.

מנהל/ת תחום חברה ורווחה

בימים אלו, אנחנו מחפשים מנהל.ת לתחום חברה ורווחה לעבודה בצמידות לסמנכ"לית התחום. התפקיד כולל ניהול והובלת פרויקטים מורכבים ומרובי שותפים, מחקר ופיתוח של התחום ושותפות בבניית מדיניות הקרן אשר תקדם השפעה חברתית, מערכתית ומשמעותית בזירות הנבחרות (כגון א.נשים בזנות וילדים בסיכון). 

לחצו כאן לפרטים נוספים.

סמנכ"ל/ית פיתוח יכולות ויזמות

הקרן מחפשת כיום סמנכ"ל.ת בכיר.ה להובלת פעילות יזמית חברתית בהיקף רחב. התפקיד כולל עבודה צמודה עם ראשי התחומים לבנית פתרונות שורשיים ויצירתיים ארוכי-טווח לנושאים הנמצאים בליבת העשייה של הקרן באמצעות הקמת פלטפורמות ובניית כלים שונים ומגוונים ביניהם, חברתיים גרידא, עסקיים וטכנולוגיים.

לחצו כאן לפרטים נוספים.

מנהל.ת לתוכנית ROI

בימים אלו, אנחנו מחפשים מנהל.ת לתוכנית ROI לעבודה בצמוד למשנה למנכ"ל הקרן. התוכנית נועדה להצמיח ולהעצים פעילים יהודים ברחבי העולם באמצעות מתן כלים, תמיכה ומרחב לקידום רעיונות ופעילויות חדשניות אשר מסייעות בהצמחה וחיזוק של קהילות יהודיות בארץ ובחו"ל.

לחצו כאן לפרטים נוספים.