Current Openings

מנהל/ת תחום חברה ורווחה

בימים אלו, אנחנו מחפשים מנהל.ת לתחום חברה ורווחה לעבודה בצמידות לסמנכ"לית התחום. התפקיד כולל ניהול והובלת פרויקטים מורכבים ומרובי שותפים, מחקר ופיתוח של התחום ושותפות בבניית מדיניות הקרן אשר תקדם השפעה חברתית, מערכתית ומשמעותית בזירות הנבחרות (כגון א.נשים בזנות וילדים בסיכון). 

לחצו כאן לפרטים נוספים.